วิธีลดโรคข้าวด้วยไตรโคเดอร์มา

การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคในนาข้าว 4 โรคยอดฮิตในข้าว เชื้อราไตรโคเดอร์มา ช่วยได้ เชื้อราไตรโคเดอร์มาเป็นราชั้นสูงที่เจริญเติบโตและเพิ่มปริมาณได้อย่างรวดเร็ว สามารถใช้ควบคุมโรคในนาข้าวได้หลายชนิด ทำนาให้ได้ผลผลิตที่สมบูรณ์มีคุณภาพไม่ใช่เรื่องยาก ถ้าจัดการเรื่องโรคและแมลงที่เป็นศัตรูของข้าวได้ ซึ่งในปัจจุบันมีสารเคมีมากมาย หลากหลายยี่ห้อ ที่ผลิตออกมาเพื่อใช้ในการควบคุมโรคในข้าว หาซื้อได้ตามร้านเกษตรเคมีภัณฑ์ทั่วไป แต่ในบทความนี้เราจะแนะนำการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ซึ่งเป็นเชื้อราที่มีความสามารถในการควบคุมโรคพืชได้หลายชนิด ในการควบคุมลดการเกิดโรคข้าว โรคข้าวที่ไตรโคเดอร์มาจัดการได้มีโรคอะไรบ้างไปดูกันเลย โรคข้าวที่เชื้อราไตรโคเดอร์มาสามารถควบคุมได้ โรคเมล็ดด่าง อาการของโรค คือ รวงไหม้แต่ไม่เกิดแผลที่คอรวงและคอรวงไม่หัก เมล็ดบีบบางส่วน พบแผลเป็นจุดสีน้ำตาล ดำบนเมล็ด บางส่วนมีสีน้ำตาลเทา ปนชมพู เชื้อรามักทำลายในช่วงที่ดอกข้าวผสมแล้ว อยู่ในระยะน้ำนมหรือกำลังสุก อาการเมล็ดด่างจะเห็นชัด หลังจากนั้น 1 เดือน โรคจะแพร่ไปกับลม และติดไปกับเมล็ดได้ โรคกาบใบแห้ง พบได้ตั้งแต่ระยะแตกกอ หากต้นข้าวเบียดกันแน่นโรคจะรุนแรง ลักษณะแผลจะมีสีเขียวปนเทา ขอบแผลมีสีน้ำตาลไหม้ กลางแผลมีสีน้ำตาลอ่อน มีลักษณะใบไมห้คล้ายน้ำร้อนลวกตามกาบใบใกล้ระดับน้ำ แผลจะขยายใหญ่จนมีขนาดไม่จำกัด แผลลุกลามถึงใบข้าว และกาบหุ้มรวงข้าว ทำให้ใบและกาบใบแห้ง โรคกล้าเน่ายุบ อาการต้นกล้าเน่าและยุบเป็นหย่อมๆ และค่อยๆขยายวงกว้าง บริเวณโคนต้นจะมีแผลช้ำ บริเวณปรายรากจะมีสีน้ำตาล ดำ หากมีความชื้นสูงจะพบเส้นใยสีขาวบริเวณโคนต้น โรคกาบใบเน่า ข้าวแสดงอาการในระยะตั้งท้อง … Continue reading วิธีลดโรคข้าวด้วยไตรโคเดอร์มา