วิธีใช้ไตรโคเดอร์มา

การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อให้ได้ผลตามที่เราต้องการ เราจำเป็นต้องรู้ข้อจำกัดของไตรโคเดอร์มาเสียก่อน เชื้อราไตรโคเดอร์มาเป็นสิ่งมีชีวิต จึงต้องการปัจจัยเพื่อการมีชีวิตรอด ซึ่งได้แก่ ที่อยู่อาศัย อาหาร สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

ไตรโคซี เชื้อราไตรโคเดอร์มา สำเร็จรูปจาก kasetlove

กลไกที่ไตรโคเดอร์มาใช้ควบคุมเชื้อราสาเหตุก่อให้เกิดโรคพืช ก็เกิดขณะที่พวกมันสร้างการเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ จะเห็นได้ว่า ถ้าต้องการให้เชื้อไตรโคเดอร์มาทำหน้าที่ควบคุมเชื้อราก่อโรคต่างๆ ก็ต้องทำให้พวกมันมีชีวิตและสามารถเจริญเติบโตขยายพันธุ์ได้

ดังนั้นวิธีการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดต่างๆ รวมถึงขั่นตอนการใช้เชื้ออย่างเข้าใจข้อจำกัดต่างๆของไตรโคเดอร์มา จะช่วยให้ผลลัพธ์ที่ได้เกิดผลสำเร็จอย่างทีเราต้องการ

จุดเด่น จุดด้อยของเชื้อราไตรโคเดอร์มา แต่ละชนิด และวิธีการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับพืช สภาพแวดล้อม วิธีการปลูก

เชื้อราไตรโคเดอร์มา สด ที่ขยายเชื้อบนข้าวสุก

จุดเด่นเชื้อราไตรโคเดอร์มาสด

 • สปอร์แข็งแรง
 • มีปริมาณของสปอร์ในปริมาณมาก
 • น้ำละลายเชื้อสด มีสารปฏิชีวนะที่สามารถฆ่าเชื้อราก่อโรคได้ทันที
 • มีสารเร่งการเจริญเติบโตให้กับพืชได้ทันที
 • การควบคุมเชื้อก่อโรคทำได้เร็ว เพราะความแข็งแรงและปริมาณที่มากของส่วนขยายพันธุ์ (สปอร์)

จุดด้อยของเชื้อสด

 • ต้องวางแผนการผลิต
 • ทำแล้วต้องใช้ให้หมด เก็บได้ไม่นาน
 • ต้องเก็บในตู้เย็นเท่านั้น

วิธีใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ชนิดสด แบบต่างๆและในพืชแต่ละชนิด

ไตรโคเดอร์มา ผง( Trico-Z)

จุดเด่นไตรโคเดอร์มา ผง (Trico-Z)

 • สปอร์ส่วนขยายพันธุ์ ทนต่อแสงแดด รังสี UV สารเคมี ไม่ถูกทำลายง่ายๆ ด้วยสารไบโอโพลิเมอร์
 • อัตราของเชื้อที่เจริญได้มีปริมาณมากกว่า ผลิตภัณฑ์เชื้อราไตรโคเดอร์มา สำเร็จรูปที่ไม่ผ่านเทคนิคการยืดอายุเชื้อ
 • เก็บได้นานกว่า โดยที่ปริมาณเชื้อที่สามารถเจริญได้ ยังอยู่ในปริมาณมาก (ประสิทธิภาพไม่ลดลงเมื่อต้องเก็บนานๆ)
 • เก็บที่อุณภูมิห้อง ได้นาน 6 เดือน
 • เก็บในตู้เย็นช่องปกติได้นาน 1 ปี
 • สะดวกใช้เมื่อต้องการ

จุดด้อยของเชื้อผง สำเร็จรูป

 • ประสิทธิภาพเป็นรองเชื้อไตรโคเดอร์มาสด เพียงเล็กน้อย แต่เมื่อเทียบกับความสะดวก และวิธีใช้ที่ถูกต้อง เชื้อไตรโคเดอร์มา (Trico-Z) ก็ให้ผลลัพธ์อย่างต้องการได้ไม่ยาก

วิธีใช้ Trico-Z เชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดผง พร้อมใช้

ไตรโคซี (Trico-Z) เชื้อราไตรโคเดอร์มา ชนิดน้ำ ( Emulsion Mineral Oil)

จุดเด่น Trico-Z (เชื้อราไตรโคเดอร์มา ชนิดน้ำ (Emulsion Mineral Oil)

 • ผลิตมาสำหรับฉีดพ่นทางใบโดยเฉพาะ ด้วยเทคนิค ปกป้องเซลล์ สปอร์ของเชื้อให้ทนต่อแสงแดด รังสี UV และสภาพอากาศแห้ง และเมื่อได้รับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเชื้อก็จะเจริญและขยายพันธุ์ได้ทันที
 • การป้องกันเชื้อราก่อโรคในส่วนที่อยู่เหนือดิน อาทิเช่น โรคผลเน่า ในทุเรียน หรือโรคที่เกิดตามกิ่ง และใบ Trico-z จะเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนกว่า

วิธีการใช้ Trico-Z เชื้อราไตรโคเดอร์มา ชนิดน้ำ ( Emulsion Mineral Oil)