ไตรโคเดอร์มา สารป้องกัน กำจัด เชื้อราก่อโรคในดิน

ไตรโคเดอร์มา (ผง) เชื้อราควบคุมโรคพืช สูตรผง พร้อมใช้

ไตรโคเดอร์มา เชื้อราป้องกันกำจัดเชื้อราก่อโรคพืชที่อยู่ในดิน เชื้อไตรโคเดอร์มาชนิดผง ใช้ละลายน้ำฉีดพ่น ใช้ผสมน้ำรดลงดิน ใช้โรยลงดินแล้วรดน้ำตาม หรือผสมดินปลูกต้นไม้ ช่วยกำจัดเชื้อราในดิน ไม่ให้ก่อโรคสร้างความเสียหายให้พืช

สารป้องกันกำจัด เชื้อราในดิน ไตรโคเดอร์มาสารฆ่าเชื้อราก่อโรคในดิน สารฆ่าเชื้อรา ชีวภาพปลอดภัย ไร้สารพิษตกค้างในพืช

วิธีใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา กำจัดเชื้อราในดิน และป้องกันกำจัดโรคพืชต่างๆ

ประโยชน์เชื้อราไตรโคเดอร์มา
เชื้อราไตรโคเดอร์มาสารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดเชื้อราก่อโรคพืชในดิน
ไตรโคเดอร์มา ชนิดผง

เชื้อราไตรโคเดอร์มา Why ทำไมต้องเลือก Trico-Z เชื้อไตรโคเดอร์มา ผง ของเรา (ไตรโค-ซี สารกำจัดเชื้อราออแกนิค ลดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในดิน)

ใช้หัวเชื้อไตรโคเดอร์มา ฮาเซียนั่ม (Trichoderma harzianum)บริสุทธิ์ สายพันธุ์ที่ได้รับการยอมทั่วโลกว่ามีประสิทธิภาพกำจัดโรคพืชได้มากที่สุด

Trichoderma Harzianum
อาหารเลี้ยงเชื้อไตรโคเดอร์มา

อาหารเลี้ยงเชื้อสูตรเฉพาะผลิตสปอร์ที่แข็งแรงในปริมาณมากสูงถึง 3-5 x 109 หน่วยโคโลนี
( colony forming unit , cfu)/กรัม)

สปอร์แข็งแรงปริมาณสูง ถึง 3-5 x 109 หน่วยโคโลนี/g
ปกป้องสปอร์ไตรโคเดอร์มา

ปกป้องเซลล์ สปอร์ ด้วยไบโอโพลิเมอร์ เพิ่มความทนทาน ต่อความร้อน รังสียูวี สารเคมี และสภาพอากาศแห้ง

เคลือบสปอร์เชื้อด้วยBiopolym
ไตรโคเดอร์มา แบบผง
เชื้อราไตรโคเดอร์มา สำเร็จพร้อมใช้

ไตรโคซี ไตรโคเดอร์มา ผง สูตรเพิ่มประสิทธิภาพเชื้อ

เนื่องจากเชื้อราไตรโคเดอร์มาเป็นสิ่งมีชีวิต กลไกการทำงานในการป้องกัน กำจัดเชื้อราก่อโรคพืชที่อาศัยอยู่ในดิน จะเกิดขึ้นจากการขยายพันธุ์ เจริญเติบโตของเชื้อไตรโคเดอร์มา ส่วนขยายพันธุ์ เราเรียกว่า สปอร์

สปอร์ คือส่วนทีเรานำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูปให้อยู่ในรูป ผงสปอร์แห้ง

ดังนั้น ความสมบูรณ์ของสปอร์ ที่ยังคงความสามารถในการขยายพันธุ์ได้ดี เมื่อต้องเก็บไว้นาน จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา สำเร็จรูปพร้อมใช้

ไตรโคเดอร์มา ที่เพิ่มประสิทธิภาพความสมบูรณ์ให้คงอยู่นานขึ้น

ผลิตภัณฑ์ Trico-Z เชื้อราไตรโคเดอร์มา ชนิดผง ที่เพิ่มประสิทธิภาพ รักษาการมีชีวิตของเชื้อ ความสมบูรณ์ของสปอร์ เมื่อต้องเก็บไว้นานๆ ปริมาณของเชื้อที่มีชีวิต สามารถขยายพันธุ์ได้ ยังคงมีปริมาณมากเพียงพอ ที่จะเจริญเติบโตและมีปริมาณมากพอที่จะควบคุมเชื้อราก่อโรค ให้หยุดการระบาดได้

สปอร์ไตรโคเดอร์มา
ไตรโคเดอร์มา เชื้อราป้องกันโรคพืช

กลไกการทำงานของเชื้อไตรโคเดอร์มา

กลไกต่างๆของเชื้อราไตรโคเดอร์มา ทั้งการควบคุมเชื้อราก่อโรคพืช และส่งเสริมาการเจริญเติบโตในพืช ต้องเกิดจากเชื้อที่มีชีวิตเท่านั้น

Trico-Z เชื้อราไตรโคเดอร์มา ใช้เทคนิคการผลิตตามหลักวิชาการ เพื่อรักษาและคงสภาพความมีชีวิตของจุลินทรีย์ ไว้ให้ได้มากที่สุด

ปริมาณเชื้อ (สปอร์ ) ที่มีความสมบูรณ์ในปริมาณมาก ส่งผลให้การนำเชื้อราไตรโคเดอร์มาไปใช้แล้วได้ผลดี ช่วยควบคุมเชื้อราก่อโรคได้จริง

ผลิตภัณฑ์ Trico-Z (ไตรโคซี) เชื้อราไตรโคเดอร์มา ผง

Trico-Z (ไตรโคซี) เราใส่ใจทุกขั้นตอนของการผลิต เริ่มจากการเลี้ยงเชื้อในอาหารเลี้ยงเชื้อคุณภาพ

จึงทำให้เชื้อเจริญได้ไว สร้างสปอร์ และผลิตสารเคมี เอ็นไซม์ ต่างๆที่มีประโยชน์ในการควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคพืช และสารกระตุ้นการเจริญเติบโตให้กับพืช ในปริมาณมาก

จากนั้นนำไปเข้าสู่ขบวนการเพิ่มประสิทธิภาพ ยืดอายุเชื้อ รักษาเชื้อให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ โดยสารเพิ่มประสิทธิภาพจากธรรมชาติชนิดนี้ จะเคลือบผิวของเชื้อเหมือนฟิล์มบางๆ

ช่วยให้เชื้อทนต่ออุณภูมิ แสงแดด เมื่อนำไปใช้ เชื้อที่ฉีดพ่นลงในแปลงพืช ต้นพืช ลงดิน ในสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย

เช่น อยู่ในสภาพแห้งแล้ง ความชื้นน้อย อุณภูมิสูง เชื้อที่ฉีดลงไปจะทนทานต่อปัจจัยที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตและขยายพันธ์ และอยู่ในดินที่ไม่มีอินทรีย์วัตถุ ได้นานถึง 130 วัน และจะเจริญขยายพันธ์ุเมื่อเกิดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

ดังนั้น เทคโนโลยีการเก็บรักษาเชื้อที่ดี จะช่วยยืดอายุของเชื้อให้มีชีวิตได้นานขึ้น ช่วยลดการสูญเสียปริมาณเชื้อที่สามารถใช้การได้ เพราะเชื้อราไตรโคเดอร์มา เป็นสิ่งมีชีวิต มันจะทำงานได้ มันต้องมีชีวิตหรืออยู่ในสภาพที่ยังสามารถเจริญและขยายพันธุ์ได้ เมื่อนำไปใช้ก็จะเกิดผลลัพธ์

ผลการทดลองใช้ Trico-Z เชื้อราไตรโคเดอร์มาในแปลงปลูกแตงกวา

การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในการควบคุมโรคในแตงกวา
ผลการใช้ไตรโคเดอร์มา ฮาเซียนั่ม ในการควบคุมโรคในแตงกวา

แปลงปลูกแตงกวาที่ใช้ไตรโคซี (Trico-z) เชื้อราไตรโคเดอร์มา ฮาเซียนั่มผสมกับปุ๋ยอินทรีย์จะมีการเติบโตที่สมบูรณ์กว่าแปลงที่ไม่ได้ใช้ Trico-Z พบการเป็นโรคน้อยกว่า

การใช้ Trico-Z ไตรโคเดอร์มา ชนิดผง สายพันธุ์ฮาเซียนั่มควบคุมโรคใบปื้นเหลืองในแตงกวา

ผลการใช้ไตรโคซีในแตงกวาที่เป็นโรคราน้ำค้าง หลังการใช้พบว่าลดการระบาดของโรคอย่างชัดเจน

แตงกวาก่อนใช้ Trico-Z ไตรโคเดอร์มา สายพันธุ์ฮาเซียนั่ม
แตงหลังใช้ Trico-Z เชื้อราไตรโคเดอร์มากำจัดโรคพืช

เชื้อราไตรโคเดอร์มา สารชีวภัณฑ์กำจัดเชื้อราในดิน

ไตรโคเดอร์มาเป็นเชื้อราที่สามารถควบคุมและฆ่าเชื้อราก่อโรคในดินได้หลายชนิด

โรคใบเหลืองจุดในกล้วย

โรคใบจุดในตระกูลกล้วย

กล้วยใบจุดเกิดจากเชื้อราได้หลายชนิด เมื่อเริ่มเป็นจะมีจุดขนาดเล็กสีเหลือง หรือน้ำตาลดำ และขยายใหญ่ขึ้น ทำให้การเติบโตชงัก ผลผลิตลดลง

โรคแอนแทรคโนสในแตงกวา

โรคแอนแทรกโนส ในพืชผักต่างๆ

เชื้อราสามารถทําลายได้ทุกส่วนของพืชตั้งแต่ลําต้น ทําให้เปอร์เซ็นต์การงอกลดลง ถ้าเกิดกับต้นกล้าจะทําให้ต้นกล้าแห้งตายได้

โรครากเน่า โคนเน่า

โรครากเน่า โคนเน่าในไม้ผล

เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อราไฟทอปธอรา เกิดขึ้นกับพืชในส่วนของรากและโคนต้น รากใหญ่ หรือรากฝอย แต่บริเวณโคนต้นก็มักจะได้รับผลกระทบมาก

เชื้อราไตรโคเดอร์มา เชื้อรามีประโยชน์ ป้องกันกำจัดรักษาโรคพืชได้หลายชนิดได้แก่

ป้องกันโรครากเน่า โคนเน่า เน่าดำยอดและรากเน่า ของไม้ผล ไม้ยืนต้น ที่เกิดจากเชื้อราไฟทอฟธอรา โรคใบร่วงยางพารา โรคเส้นดำยางพารา โรคลำต้นเน่าของยาวชำถุง

ป้องกันโรคเมล็ดเน่า กล้าไหม้ รากเน่า หัวเน่า เน่าระดับดิน ของพืชผักหลายชนิด โรคใบติดในพืชผล ที่เกิดจากเชื้อรา ไรซ็อกโทเนีย (Rhizoctonia solani)

ป้องกันโรคยอดเน่าของต้นกล้า โรครากเน่า เน่าคอดิน เมล็ดเน่า ของพืชผัก โรคโคนเน่าของไม้ผล เช่น ทุเรียนที่เกิดจากเชื้อราพิเทียม (Pythium spp.)

ป้องกันกล้าไม้ รากเน่า โคนลำต้น หรือกอเน่าแห้ง โรคผลเหี่ยว ของพืชไร่ ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และโรคตายพรายของกล้วย ที่เกิดจากเชื้อราฟิวซาเรียม (Fusarium spp.)

ป้องกันโรคกล้าไหม้ โรคราเมล็ดผักกาด โรคเหี่ยว โรคโคนเน่า ของผักหลายชนิด ที่เกิดจาก เชื้อราสเคลอโรเทียม (Sclerotium rolfsii)

ป้องกันการเกิดโรค แอนแทรกโนส ในพืชผักต่างๆ (Colletotrichum leaf spot ) ที่เกิดจากเชื้อคอลเลคโตติกัม (Collectotrichum spp.)โรคใบจุดนูนยางพารา(Colletotrichum leaf spot)

ป้องกันและกำจัดโรคไหม้ในข้าว ที่เกิดจากเชื้อรา ไพริคูลาเรีย โอริเซ(Pyricularia oryzea)

สรุปทำไมต้องเลือกใช้ เชื้อราไตรโคเดอร์มา ผง จากเรา

  • ใช้เทคนิคยืดอายุเชื้อ เพื่อให้เชื้อสามารถคงคุณภาพและมีอายุการเก็บรักษาที่นานขึ้น
  • เก็บใว้นอกตู้เย็น ในห้องปกติ ได้นานถึง 5 เดือน ทำให้สะดวกในเก็บรักษา
  • เก็บในตู้เย็นได้นาน ถึง 1 ปี โดยที่คุณภาพและปริมาณเชื้อ ยังคงมีประสิทธิภาพในการเจริญ และมีปริมาณที่มากพอที่ทำให้เกิดผลลัพธ์
  • เพิ่มความคงทนของของเชื้อด้วยเทคนิคการปกป้องเซลล์ ที่ใช้ในการพัฒนาสารชีวภัณฑ์ เมื่่อนำไปฉีดพ่น เชื้อจะมีความคงทนต่อความร้อนและอุณภูมิได้ดี ช่วยให้เชื้อเจริญเติบโต เพิ่มปริมาณอย่างรวดเร็ว ทำให้มีปริมาณเชื้อมากพอ สามารถควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคพืช ไม่ให้ก่อโรคกับพืชได้
  • ละลายน้ำได้ดี เมื่อฉีดพ่นเชื้อกระจายได้ทั่วถึง เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืชได้อย่างทั่วถึง

เชื้อราไตรโคเดอร์มา สารชีวภัณฑ์ ป้องกันรักษาโรคพืช ใช้ในเกษตรอินทรีย์ได้ดี ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและผู้ผลิต

FAQ

1# Trico-Z ใช้ร่วมกับสารเคมีฆ่าเชื้อราได้หรือไม่

ไม่ได้ , Trico-Z คือเชื้อราชนิดหนึ่งจึงไม่ควรใช้ร่วมกับสารเคมีฆ่าเชื้อรา ควรใช้ไตรโคเดอร์มาหลังใช้สารเคมีแล้ว 7 วัน

2# Trico-Z สามารถควบคุมเชื้อราก่อโรคชนิดไดได้บ้าง

เชื้อราที่ก่อโรคในโรคพืช: Cylindrocladium spp, Fusarium spp, Pythium spp,
Pythium aphanidermatum, Phytophthora spp,
Rhizoctonia spp, Thielaviopsis spp, Cylindrocladium spp,
Fusarium spp, Pythelmatium spp, Pythelmatium spp, Pythelmatium

3# อายุการเก็บรักษาของสปอร์ไตรโคเดอร์มา ฮาร์เซียนัม?

1 ปี นับจากวันที่ผลิต

4# หาซื้อผลิตภัณฑ์ Trico-Z ไตรโคเดอร์มาพร้อมใช้ ได้ที่ไหน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ดูโปรโมชั่นต่างของเรา คุณลูกค้าสามารถคลิกที่ลิ้งด้านล่างได้เลยครับผม

สั่งซื้อไตรโคเดอร์มา
ไตรโคเดอร์มาราคา
ไตรโคเดอร์มาfacebook