วิธีลดโรคข้าวด้วยไตรโคเดอร์มา

การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคในนาข้าว 4 โรคยอดฮิตในข้าว เชื้อราไตรโคเดอร์มา ช่วยได้ เชื้อราไตรโคเดอร์มาเป็นราชั้นสูงที่เจริญเติบโตและเพิ่มปริมาณได้อย่างรวดเร็ว สามารถใช้ควบคุมโรคในนาข้าวได้หลายชนิด

wtricho2520

February 7, 2020