ไตรโคเดอร์มา ชนิดน้ำ

เชื้อราไตรโคเดอร์มา ชนิดน้ำ เป็นจุลินทรีย์สูตรสำเร็จ ( Liquid formulate )

เป็นเชื้อราปฏิปักษ์ที่อยู่ในตัวทำละลายที่เป็นน้ำ เป็นรูปแบบเชื้อไตรโคเดอร์มาที่นำไปใช้กับพืชได้ทันที โดยผสมน้ำในอัตราแนะนะ และฉีดพ่นให้พืชหรือลงดินในบริเวณที่ต้องการให้เชื้อทำงาน หรือในพืชที่เกิดการระบาดของโรคพืชเพื่อควบคุมการระบาดต่อไป

เชื้อราไตรโคเดอร์มา ชนิดน้ำ

Why ทำไมต้องเลือกใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ของเรา

เชื้อราปฏิปักษ์ ไตรโคเดอร์มา ชนิดน้ำ ที่ผ่านการสกัดแยกเอาสปอร์ และกลุ่มเส้นใย (Spore and Mycelium) จากการเลี้ยงขยายเชื้อบนสูตรอาหารแข็งที่มีคุณภาพ จึงได้ สารเคมี เอ็นไซม์ เส้นใย และสปอร์ที่มีปริมาณมากถึง 1.65 * 109 หน่วยโคโลนี ต่อ กรัม ( colony forming unit,หรือ cfu )

เชื้อไตรโคเดอร์มา ที่ขยายเชื้อด้วยอาหารแข็ง

ขยายเชื้อบนสูตรอาหารแข็งคุณภาพ

การขยายเพื่อเพิ่มปริมาณเชื้อราไตรโคเดอร์มา หรือสปอร์ ปัจจัยที่สำคัญเพื่อให้การขยายเชื้อประสบความสำเร็จ นอกเหนือจากวิธีการแล้ว สูตรอาหารที่ใช้ก็เป็นสิ่งสำคัญ ที่นี่เราเลือกสูตรอาหาร ที่ได้รับการพัฒนาให้เหมาะกับการขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา โดยเฉพาะจึงทำให้มีปริมาณสปอร์มากถึง 1.65 * 109 หน่วยโคโลนี ต่อ กรัม ( colony forming unit,หรือ cfu )

นอกจากสปอร์ของเชื้อไตรโคเดอร์มา ในผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณสูงมากแล้ว สปอร์จำนวนมากเหล่านี้ได้ถูกเคลือบด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ ทีมีคุณสมบัติช่วยยืดอายุสปอร์ รักษาสปอร์ของเชื้อไตรโคเดอร์มา ให้มีสภาพที่พร้อมต่อการเจริญและขยายพันธุ์เมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อไป

สปอร์เคลือบด้วยไบโอโพลิเมอร์

เชื้อราไตรโคเดอร์มา ที่ถูกเคลือบด้วยสารไบโอโพลิเมอร์จะทนทานต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆได้ดีกว่า ทนรังสี UV ทนต่อสภาพอากาศแห้ง ทำให้เหมาะสมต่อการฉีดพ่นเพื่อให้สัมผัสใบ และผลเพื่อควบคุมเชื้อที่เกิดในบริเวณใบและผล

สปอร์ เชื้อราไตรโคเดอร์มา

ผลิตภัณฑ์ไตรโคเดอร์มา ชนิดน้ำของเราถูกสร้างขึ้นมาให้เหมาะสมต่อการฉีดพ่น ภายใต้สภาพแวดล้อม ที่แห้งและร้อน โดยวิธีการเคลือบผิวสปอร์ของเชื้อ ด้วยสารไบโอโพลิเมอร์จากธรรมชาติ เปรียบเหมือนมีฟิล์มบางๆห่อหุ้มพวกมันอยู่ จึงทำให้เซลล์ของสปอร์ไม่ถูกทำลายด้วยแดด และความร้อนได้ง่ายๆ ทำให้ทนแดด และความร้อน ได้ดีกว่าผลิตภัณฑ์ไตรโคเดอ์มาชนิดน้ำ ที่ได้จากการล้างเชื้อจากอาหารแข็งโดยไม่ผ่านกรรมวิธีในการ ยืดอายุและปกป้องเชลล์ของสปอร์

เชื้อราไตรโคเดอร์มา ชนิดน้ำ

สรุปทำไมต้องเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เชื้อราไตรโคเดอร์มา สำเร็จรูปจากเรา

  • ใช้เทคนิคยืดอายุเชื้อ เพื่อให้เชื้อสามารถคงคุณภาพและมีอายุการเก็บรักษาที่นานขึ้น
  • เก็บใว้นอกตู้เย็น ในห้องปกติ ได้นานถึง 6 เดือน ทำให้สะดวกในเก็บรักษา
  • เก็บในตู้เย็นได้นาน ถึง 1 ปี โดยที่คุณภาพและปริมาณเชื้อ ยังคงมีประสิทธิภาพในการเจริญ และมีปริมาณที่มากพอที่ทำให้เกิดผลลัพธ์
  • เพิ่มความคงทนของของเชื้อด้วยเทคนิคการปกป้องเซลล์ ที่ใช้ในการพัฒนาสารชีวภัณฑ์ เมื่่อนำไปฉีดพ่น เชื้อจะมีความคงทนต่อความร้อนและอุณภูมิได้ดี ช่วยให้เชื้อเจริญเติบโต เพิ่มปริมาณอย่างรวดเร็ว ทำให้มีปริมาณเชื้อมากพอ สามารถควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคพืช ไม่ให้ก่อโรคกับพืชได้
  • ละลายน้ำได้ดี เชื้อไม่ตกตะกอน เมื่อฉีดพ่นเชื้อกระจายได้ทั่วถึง เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืชได้อย่างทั่วถึง

วิธีใช้

ไตรโคเดอร์มา ชนิดน้ำ 1 ลิตร ผสมน้ำได้ 100 – 200 ลิตร (อัตราการใช้ เท่ากับ เชื้อน้ำ 100 ซีซี ต่อ น้ำ 10 – 20 ลิตร )
ดูวิธีการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ชนิดน้ำ คลิกที่นี่