ผลิตภัณฑ์ไตรโคเดอร์มา

จำหน่ายผลิตภัณฑ์ไตรโคเดอร์มา สำเร็จรูป เชื้อราไตรโคเดอร์มาคุณภาพที่ผ่านการผลิตด้วยเทคโนโลยี การยืดอายุการเก็บรักษาเชื้อ ทำให้เชื้อทนต่อสารเคมี ทนต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม อาทิเช่น แสงแดด และยังช่วยให้สะดวกในการเก็บรักษา