วิธีใช้ไตรโคเดอร์มา ผง

วิธีการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา แบบผง ละลายน้ำใช้ได้ทันที

 • ใช้เชื้อไตรโคเดอร์มา แบบผง 50 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร
  -ราดโคนต้น ราดลงดินบริเวณทรงใต้ทรงพุ่ม หรือฉีดพ่นให้ทั่วทั้งต้น
  -การฉีดพ่น ถ้าดินหรือบริเวณที่จะฉีดพ่นแห้งมาก ให้รดน้ำพืชก่อนฉีดพ่น หรือ ให้น้ำพืชตามทันที เมื่อฉีดพ่นเสร็จ
  -ถ้าอากาศแห้งแล้งมากและไม่สามารถให้น้ำหลังการฉีดพ่นได้ แนะนำให้ผสมเชื้อไตรโคเดอร์มาผง ในน้ำทิ้งใว้ 2- 4 ชม. และควรฉีดพ่นในช่วงเวลาเย็น ช่วงที่แดดไม่ร้อนจัด
  -ในกรณีป้องกันและควบคุมการเกิดโรคในพืช แนะนำให้ใช้ 1-2 ครั้งต่อเดือน หรืออย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง
  -กรณีเกิดการระบาดของโรคพืช ให้ใช้ ทุกๆ 3- 5 วันครั้ง ติดต่อกัน 4-5 ครั้งแล้วดูผล
 • ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาผล 1 กิโลกรัม ผสมรำละเอียด 4 กิโลกรัม ผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักที่ผ่านการหมักอย่างสมบูรณ์แล้ว 50 – 100 กิโลกรัม คลุกเคล้าให้เข้าแล้วคลุมด้วยกระสอบ ทิ้งใว้ 7 วัน นำไปใช้ได้
 • ใช้เชื้อไตรโคเดอร์มา ผงแห้ง 10 -20 กรัม คลุกเมล็ดพันธุ์ น้ำหนัก 1 กิโลกรัม อาจพรมน้ำเล็กน้อยเพื่อให้ผงเชื้อเคลือบติดผิวเมล็ดพันธุ์ได้ดี เพื่อป้องกันเชื้อก่อโรคพืชที่อาจติดมากับเมล็ดพันธุ์และเชื้อราสาเหตุโรคพืชที่อยู่ในดิน
 • ใช้แช่ท่อนพันธุ์ โดยใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ผง สำเร็จรูปพร้อมใช้ อัตรา เชื้อผง 50 กรัม / น้ำ 100 ลิตร
 • ใช้เชื้อผงไตรโคเดอร์มา 50 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นรอบๆโคนต้นเพื่อรักษา ป้องกัน โรครากเน่า โคนเน่าในไม้ผล